GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER Ø-HOTEL

  • Annulleringsbetingelser

Ophold kan frit ændres eller afbestilles indtil 14 dage inden ankomst. Herefter hæftes for hele opholdet.

Dette gælder ikke i forbindelse med arrangementer.


Arrangementer kan frit ændres indtil 30 dage inden afholdelse, dog tilbagebetales depositum ikke.


Arrangementer længere end ét døgn, aftales regler for annullering særskilt.

Udeblivelse sidestilles med annullering.


For ophold, selskaber og events gælder, at lokalelejen hhv. værelsesprisen skal erlægges før reservation er gældende.


Lokale/halleje refunderes ikke.


Afbestilling eller ændring skal ske pr. e-mail til: info@øhotel.dk


  • Erstatningsansvar

Hotellet forbeholder sig ret til at opkræve betaling for genstande der fjernes eller ødelægges fra værelset eller hotellets andre lokaler og omgivelser.


Der kan opkræves gebyr for ekstra rengøring af værelse, sengelinned, tæpper etc, hvis der forefindes spor af ekstraordinær forurening som fx jord, fødevarer eller sekreter fra mennesker eller dyr.


Ø-Hotel er ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage fra værelset, telte eller andre steder på hotellet i øvrigt.


Værdigenstande efterladt/glemt på værelset i telte eller på hotellet opbevares i tre måneder efter afrejse. Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling.

  • Røgfrit hotel

Alle værelser, telte og lokaler på hotellet er røgfri område.

Der opkræves et gebyr på 5.500,- kroner hvis man på trods af dansk lovgivning, alligevel ryger inden døre.


Det er heller ikke tilladt at ryge ud gennem vinduerne. Dette gælder også e-cigaretter.

  • Ankomst og afrejse

Værelser og Telte er til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen.


Værelser og Telte skal forlades senest kl. 11.00 på afrejsedagen.


Check ind tidligere og/eller senere check ud er muligt mod betaling, såfremt der er ledig værelseskapacitet.

  • Dyr

Dyr er som udgangspunkt ikke tilladt indendørs på hotellet.

  • Brandmateriel

Det er ulovligt at aktivere eller løsne brandmelderne eller i det hele taget at manipulere med branddøre og materiel.


Gæsten er ansvarlig for at brandalarmen ikke udløses i utide og uden grund og at der ikke begås ulovligt hærværk på brandmelder ved f.eks. at skrue disse løse eller tildække dem.


En falsk udrykning koster 5.500, - kroner og vil efterfølgende blive opkrævet hos gæsten.

Hvis der efterfølgende skal tilkaldes tekniker for at igangsætte anlægget, vil dette blive faktureret ud over de kr. 5.500.

  • I øvrigt

Parterne er i øvrigt ansvarlige for overholdelse af booking-aftalen i henhold til dansk rets alm. regler med følgende undtagelser:

I tilfælde af force majeure og/eller andre ekstraordinære forhold, der ligger udenfor Ø-Hotels direkte kontrol – herunder bl.a., men ikke begrænset til, brand, vandskade, strejke/lockout og sygdom hos personale, er Ø-Hotel berettiget til annullering af aftalen uden varsel og erstatningspligt.


Ø-Hotels erstatningsansvar for aftalens overholdelse kan aldrig overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab. Transport- og rejseomkostninger til alternativ indkvartering dækkes ikke.